at
Tpal Osman Ağa

Yörede Kullanılan Araç Ve Gereçler

Karasaban : Eskiden tarla sürmek için kullanılırmış. Bunun için iki adet öküz bakılırmış. Çift Süren Kadın Bu öküzlerden her birini ayrı aileler tarafından bakılırmış, ekinzamanı çifte koşulurlarmış

Pulluk : Karasabanın yerine kullanılmış. Pullukla tarla sürmek için zaman zaman atlar kullanılmış

Beldemiri : Arazi çok engebeli olduğundan, tarlaları herglemek içn çoğu zaman bel demiri kullanılmakta. Sabanı olmayanlarda bu aleti kullanmışlar ve kullanmaya devam etmektedirler. Saban için Öküz bakmak gerektiğinden, gücü yetmeyenler, bu aleti kullanmakta. Zenginler öküz besleyebilirlermiş.

Meel : Tarla çapalamakta kullanılmakta olup. Ekinler genelde meel ile ekilir. Ekinlerin otunu kazmak için ise ağzı biraz daha geniş meel kullanılmaktadır.

Kazma : Bağ bahçe imar etmek için kullanılmakta olan kazmanın birkaç türü bulunmaktadır. Tirizme vurmak için sivri kazma (Bir tarafı sivri olan ikitaraflı kazma), daha hafif işler için ise kazma kullanılmakta.

Kürek : Bildiğimiz her tarafta kullanılan normal kürek.

Tel Küreği : Sap saman kaldırmak için kullanılan, beş adet telden yapılmış bir kürek şeşiti.

Gelberi : Adından da anlaşılacağı gibi, yerdeki ot çöp gibi şeyleri bir araya biriktirmek için kullanılan. Hep kulanandan tarafa doğru sıyıran bir alet.

Tırmık : Fındık karıştırmak içn kullanılan bir alet.

Dirgen : Ucu catal sırıktan yapılamkta. Ot sap veya güllük gibi şeyleri yüksek yerlere kaldırmak için kullanılır.

Gerevi : Ucu baston ucuna benzeyen. Meyve veya fındık toplarken uzak dalları kendine çekmek için kullanılır.

Balta : Odun işlerinde kullanılan baltanın birkaç çeşidi bulunmakta. Bunlar Sivri balta, Yassı balta ve ağzı küçük olan nacak gibi.

Girebi : Bağ bahçe ayıklamada kullanılanbir kesici alettir. Bu aleti giresunlular Amarikaya bilr götürmüşler. Marketi soymak isteyen hırsıza karşı bir bayan kullanmış.

Tırpan : Bir başka, bağ bahçe ayıklamada kullanılan kesici alet.

Kerinti : Fındık bahçesinin altındaki yabani otları temizlemek (kırkmak)için kullanılan kesici alet.

Orak : Genelde ot ve güllük biçmek için kullanılmakta.

Köstere : Kesici aletlerin bileğlendiği alet.

Not : Bu aletlerin resimleri olanlar göderirse buraya eklerim.

İlk Açılış Sayfam Yap Sık Kullanılan Listeme Ekle